← Back to All Collection Groups

About the Fundashon Kuchara Collection

Fundashon Kuchara ondersteunt en begeleidt sinds 2017 minder bedeelde kinderen op Bonaire. Fundashon Kuchara organiseert leuke leerzame en sociale activiteiten zodat kinderen zich beter kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

In deze collectie worden alle lesmaterialen die Fundashon Kuchara ontwikkelt voor iedereen beschikbaar gesteld.